• تایلند Thailand
  تایلند Thailand

  1

 • دبی Dubai
  دبی Dubai

 • گرجستان Georgia
  گرجستان Georgia

  2

 • ایران Iran
  ایران Iran
 • آنتالیا Antaliya
  آنتالیا Antaliya

  3

 • استانبول Istanbul
  استانبول Istanbul

  4

تایلند

 

خط هوایی: Jet Asia از شیراز

روزها: 28 اسفند/6 فروردین

قیمت: 0تومان

مدت اقامت: 8 روز

جزئیات: تماس بگیرید

گرجستان

gorjestan

خط هوایی: Zagros از شیراز

روزها: 28 اسفند/3 و 9 فروردین

قیمت: 1.990.000 تومان

مدت اقامت: 5روز/ 6 روز

جزئیات: تماس بگیرید

آنتالیا

antalya ganjineh

خط هوایی: Borajet/ Free bird از شیراز

روزها: 28و 29 اسفند/ 1و5و6و8 فروردین

قیمت: 2.590.000 تومان

مدت اقامت: 7روز

جزئیات: تماس بگیرید

استانبول

Istanbul ganjineh

خط هوایی: Turkish از شیراز

روزها: 1 فروردین

قیمت: 2.850.000 تومان

مدت اقامت: 7 روز

جزئیات: تماس بگیرید

airlines